woordenlijst


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Next)
  ALL

A

A-symmetrie

Vrije opbouw van (typo)grafische elementen, in tegenstelling tot symmetrie. Ook in foto’s en afbeeldingen kan in meer of mindere mate sprake zijn van a-symmetrie.

Aanspatiëren

De ruimte tussen letters of woorden vergroten. Zie ook kerning en tracking.


Additieve kleurmenging

Door het mengen van uitgezonden licht in verschillende kleuren ontstaan andere kleuren. Zo levert de menging van groen en rood licht de kleur geel op. Bijzonder is de menging van de kleuren rood (R), groen (G) en blauw (B): samen leveren zij wit licht. 

Additief staat voor optellen: zonder licht heb je de kleur zwart en door toevoeging van gradaties rood, groen en blauw kom je uiteindelijk bij volledig wit uit. In dit additief systeem heten rood, groen en blauw de primaire kleuren. Deze RGB-menging wordt toegepast bij alle soorten beeldschermen en projectoren. Zie ook subtractieve kleurmenging.


Afloopgebied

Foto’s (en kleurvlakken) raken vaak de rand van het drukwerk. Bij het schoonsnijden van de drukwerkvellen tot het boekformaat bestaat de kans dat het mes niet exact de rand van de foto volgt. Het resultaat is dan een kleine witrand. Om dit te voorkomen worden aflopende foto’s in grafische software meestal 3 tot 5 mm over de afsnederand geplaatst. De snijmachines mogen dan een onnauwkeurigheid van 3-5 mm hebben om toch tot acceptabel aflopend drukwerk te komen.

Afspatiëren

De ruimte tussen letters of woorden verkleinen. Zie ook kerning en tracking.


Alfa-kanaal

Een onderdeel van een afbeelding waarin informatie kan worden opgeslagen over transparantie of semi-transparantie, gewoonlijk in een extra kanaal. De kleurinformatie van een RGB-afbeelding wordt bijvoorbeeld in drie kanalen gesplitst (voor de primaire kleuren rood, groen en blauw), waarbij een extra kanaal (het alfa-kanaal) de mate van transparantie voor iedere pixel aangeeft. In Photoshop worden alfa-kanalen ook gebruikt voor het opslaan van gemaakte selecties. De Engelse term is alpha channel.

Anti-alias

Als een letter (of ander object met schuine zijden) op een beeldscherm moet worden weergegeven, vertoont deze letter standaard een kartelige trapvorm. Dit komt omdat de letter is opgebouwd uit (een groot aantal) vierkante pixels. Dit onesthetisch effect kan worden verdoezeld door bijvoorbeeld tussen een zwarte en een witte pixel een grijze pixel te plaatsen. Daardoor wordt de trapvorm optisch enigszins afgezwakt. Deze methode noemt men anti-alias.Artefact

Zichtbare onvolkomenheid door excessieve toepassing van compressie, zoals bij het opslaan van een document in JPEG-formaat. De beeldkwaliteit is dan minder geworden. Algemeen bekend zijn de pixelclusters die je ziet in afbeeldingen met een lage kwaliteit JPEG-formaat. Door de compressie zijn de pixels dan van kleur veranderd. Als de compressie echter met mate wordt toegepast, zijn de onvolkomenheden niet met het oog waar te nemen.B

Batchlijst

Batchen is het snel en herhaaldelijk uitvoeren van eenzelfde computeropdracht op verschillende bestanden of onderdelen van een bestand. Zo kun je een batchlijst maken van alle woorden die vaak fout worden gespeld om ze in één batch te corrigeren. Of bijvoorbeeld dezelfde contrastaanpassing op verschillende foto’s toepassen. De Engelse term is batchlist.


Beeldbewerkingsprogramma

Programma om digitaal beeldmateriaal (zoals foto’s en scans) te retoucheren of artistiek aan te passen. Je kunt o.a. kleuren corrigeren, vlekken wegwerken, contrast of helderheid aanpassen, details uitlichten of juist verdoezelen. Alle handelingen die in de traditionele donkere kamer op foto’s werden uitgevoerd, kunnen ook op de computer worden verricht. Photoshop is het meest bekende beeldbewerkingsprogramma.
Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Next)
  ALL